تور استانبول

Istanbul Tour
/5

توضیحات تور

 • بلیت رفت و برگشت با پرواز قشم ایر
 • ترانسفر فرودگاهی
 • 3 شب اقامت در هتل
 • گشت شهری خرید با ناهار
16,150,000
تومان

توضیحات

پکیج تور استانبول با پرواز قشم ایر (۳ شب)

 

هتل درجه و خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بی تخت
Reydel ۳* BB ۱۶.۱۵۰.۰۰۰ ۱۸.۴۰۰.۰۰۰ ۱۵.۷۰۰.۰۰۰ ۱۳.۹۰۰.۰۰۰
Bali Star City ۲* BB ۱۶.۶۰۰.۰۰۰ ۱۹.۳۰۰.۰۰۰ ۱۵.۷۰۰.۰۰۰ ۱۳.۹۰۰.۰۰۰
Oriella ۳* BB ۱۶.۹۶۰.۰۰۰ ۲۰.۰۲۰.۰۰۰ ۱۶.۰۶۰.۰۰۰ ۱۳.۹۰۰.۰۰۰
Monopol ۳* BB ۱۷.۲۳۰.۰۰۰ ۲۰.۵۶۰.۰۰۰ ۱۵.۷۰۰.۰۰۰ ۱۳.۹۰۰.۰۰۰
Dora ۴* BB ۱۸.۴۰۰.۰۰۰ ۲۲.۹۰۰.۰۰۰ ۱۵.۷۰۰.۰۰۰ ۱۳.۹۰۰.۰۰۰
Grand Halic ۴* BB ۲۰.۲۰۰.۰۰۰ ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ ۱۵.۷۰۰.۰۰۰ ۱۳.۹۰۰.۰۰۰
Cartoon ۴* BB ۲۰.۲۰۰.۰۰۰ ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ ۱۵.۷۰۰.۰۰۰ ۱۳.۹۰۰.۰۰۰
Nova Plaza ۴* BB ۲۱.۴۱۰.۰۰۰ ۲۸.۹۲۰.۰۰۰ ۱۸.۷۸۰.۰۰۰ ۱۳.۹۰۰.۰۰۰
Mukarnas Pera ۵* BB ۲۲.۱۸۰.۰۰۰ ۳۰.۴۶۰.۰۰۰ ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ ۱۳.۹۰۰.۰۰۰
Lazzoni ۵* BB ۲۲.۵۴۰.۰۰۰ ۳۱.۱۸۰.۰۰۰ ۱۷.۶۸۰.۰۰۰ ۱۳.۹۰۰.۰۰۰
Taksim Square ۴* BB ۲۴.۴۳۰.۰۰۰ ۳۴.۹۶۰.۰۰۰ ۱۶.۶۰۰.۰۰۰ ۱۳.۹۰۰.۰۰۰
Sheraton ۵* BB ۲۵.۲۱۰.۰۰۰ ۳۶.۵۲۰.۰۰۰ ۱۷.۰۲۰.۰۰۰ ۱۳.۹۰۰.۰۰۰

 

مدارک لازم

 • گذرنامه با ۷ ماه اعتبار
 • کارت واکسن الزامی‌ است

خدمات تور استانبول

 • بلیت رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • ۳ شب اقامت در هتل
 • لیدر فارسی زبان
 • گشت شهری و خرید با ناهار
 • بیمه مسافرتی

توضیحات تور

 • بیمه مسافران بالای ۶۰ سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
 • هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
 • پرداخت ۵۰% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.


  پکیج تور استانبول با پرواز معراج (۴ شب)

   

  هتل درجه و خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بی تخت
  Gorur ۳* BB ۱۶.۶۰۰.۰۰۰ ۲۰.۲۰۰.۰۰۰ ۱۵.۸۸۰.۰۰۰ ۱۳.۹۳۰.۰۰۰
  Grand Milan ۳* BB ۱۷.۷۱۰.۰۰۰ ۲۱.۳۷۰.۰۰۰ ۱۶.۳۳۰.۰۰۰ ۱۳.۹۳۰.۰۰۰
  Fide ۳* BB ۱۷.۹۴۰.۰۰۰ ۲۲.۴۸۰.۰۰۰ ۱۶.۹۳۰.۰۰۰ ۱۳.۹۳۰.۰۰۰
  All Inn ۳* BB ۱۸.۴۴۰.۰۰۰ ۲۳.۴۸۰.۰۰۰ ۱۷.۸۱۰.۰۰۰ ۱۳.۹۳۰.۰۰۰
  Pera Rose ۴* BB ۲۱.۶۹۰.۰۰۰ ۲۹.۸۸۰.۰۰۰ ۱۸.۵۴۰.۰۰۰ ۱۳.۹۳۰.۰۰۰
  Grand Star ۴* BB ۲۲.۲۰۰.۰۰۰ ۳۰.۸۹۰.۰۰۰ ۱۸.۵۴۰.۰۰۰ ۱۳.۹۳۰.۰۰۰
  Pera Tulip ۴* BB ۲۲.۹۵۰.۰۰۰ ۳۲.۴۰۰.۰۰۰ ۱۸.۵۴۰.۰۰۰ ۱۳.۹۳۰.۰۰۰
  Cartoon ۴* BB ۲۲.۹۵۰.۰۰۰ ۳۲.۴۰۰.۰۰۰ ۱۸.۵۴۰.۰۰۰ ۱۳.۹۳۰.۰۰۰
  Feronya ۴* BB ۲۳.۰۸۰.۰۰۰ ۳۲.۶۶۰.۰۰۰ ۱۸.۵۴۰.۰۰۰ ۱۳.۹۳۰.۰۰۰
  Dora Pera ۴* BB ۲۴.۳۴۰.۰۰۰ ۳۵.۱۸۰.۰۰۰ ۲۱.۰۶۰.۰۰۰ ۱۳.۹۳۰.۰۰۰
  Taxim Gonen ۴* BB ۲۶.۳۹۰.۰۰۰ ۳۷.۹۳۰.۰۰۰ ۱۹.۴۱۰.۰۰۰ ۱۳.۹۳۰.۰۰۰
  Titanic City ۴* BB ۲۸.۸۰۰.۰۰۰ ۴۴.۱۰۰.۰۰۰ ۱۳.۹۳۰.۰۰۰ ۱۳.۹۳۰.۰۰۰

   

مدارک لازم

 • گذرنامه با ۷ ماه اعتبار
 • کارت واکسن الزامی‌ است

خدمات تور استانبول

 • بلیت رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • ۴ شب اقامت در هتل
 • لیدر فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

توضیحات تور

 • بیمه مسافران بالای ۶۰ سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
 • هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
 • پرداخت ۵۰% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

 

 

پکیج تور استانبول با پرواز قشم ایر (۵ شب)

 

هتل درجه و خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بی تخت
Reydel ۳* BB ۱۷.۸۵۰.۰۰۰ ۲۲.۶۴۰.۰۰۰ ۱۷.۸۴۰.۰۰۰ ۱۵.۵۴۰.۰۰۰
Monopol ۳* BB ۲۰.۴۴۰.۰۰۰ ۲۶.۶۴۰.۰۰۰ ۲۰.۴۳۰.۰۰۰ ۱۵.۵۴۰.۰۰۰
Dora ۳* BB ۲۲.۵۴۰.۰۰۰ ۳۰.۲۴۰.۰۰۰ ۲۲.۵۳۰.۰۰۰ ۱۵.۵۴۰.۰۰۰
Euro Plaza ۴* BB ۲۳.۵۴۰.۰۰۰ ۳۱.۸۴۰.۰۰۰ ۲۳.۵۳۰.۰۰۰ ۱۵.۵۴۰.۰۰۰
Grand Star ۴* BB ۲۴.۱۴۰.۰۰۰ ۳۴.۶۰۰.۰۰۰ ۲۴.۱۳۰.۰۰۰ ۱۵.۵۴۰.۰۰۰
City Center ۴* BB ۲۴.۵۴۰.۰۰۰ ۳۴.۸۴۰.۰۰۰ ۲۴.۵۳۰.۰۰۰ ۱۵.۵۴۰.۰۰۰
Grand Halic ۴* BB ۲۵.۳۴۰.۰۰۰ ۳۶.۴۴۰.۰۰۰ ۲۵.۳۳۰.۰۰۰ ۱۵.۵۴۰.۰۰۰
Nova Plaza ۴* BB ۲۶.۲۴۰.۰۰۰ ۳۸.۱۴۰.۰۰۰ ۲۶.۲۳۰.۰۰۰ ۱۵.۵۴۰.۰۰۰
Jaff Nishantashi ۴* BB ۳۱.۰۴۰.۰۰۰ ۳۷.۹۴۰.۰۰۰ ۳۱.۰۳۰.۰۰۰ ۱۵.۵۴۰.۰۰۰
Taksim Square ۴* BB ۳۲.۷۴۰.۰۰۰ ۵۱.۶۰۰.۰۰۰ ۳۲.۷۳۰.۰۰۰ ۱۵.۵۴۰.۰۰۰
Grand Cevahir ۵* BB ۳۳.۲۴۰.۰۰۰ ۴۹.۰۴۰.۰۰۰ ۳۳.۲۳۰.۰۰۰ ۱۵.۵۴۰.۰۰۰
Sheraton ۵* BB ۳۶.۰۴۰.۰۰۰ ۵۶.۶۴۰.۰۰۰ ۳۶.۰۳۰.۰۰۰ ۱۵.۵۴۰.۰۰۰

 

مدارک لازم

 • گذرنامه با ۷ ماه اعتبار
 • کارت واکسن الزامی‌ است

خدمات تور استانبول

 • بلیت رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • ۵ شب اقامت در هتل
 • لیدر فارسی زبان
 • گشت شهری 
 • بیمه مسافرتی

توضیحات تور

 • بیمه مسافران بالای ۶۰ سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
 • هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
 • پرداخت ۵۰% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

 

پکیج تور استانبول با پرواز قشم ایر (۶ شب)

 

هتل درجه و خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بی تخت
Reydel ۳* BB ۱۸.۷۰۰.۰۰۰ ۲۳.۲۰۰.۰۰۰ ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ ۱۴.۲۰۰.۰۰۰
Bali Star ۲* BB ۱۹.۶۰۰.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ ۱۴.۲۰۰.۰۰۰
Oriella ۳* BB ۲۰.۳۲۰.۰۰۰ ۲۶.۴۴۰.۰۰۰ ۱۸.۵۲۰.۰۰۰ ۱۴.۲۰۰.۰۰۰
Atro ۳* BB ۲۱.۰۴۰.۰۰۰ ۲۷.۸۸۰.۰۰۰ ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ ۱۴.۲۰۰.۰۰۰
Dora ۴* BB ۲۳.۲۰۰.۰۰۰ ۳۲.۲۰۰.۰۰۰ ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ ۱۴.۲۰۰.۰۰۰
Grand Halic ۴* BB ۲۶.۸۰۰.۰۰۰ ۳۹.۴۰۰.۰۰۰ ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ ۱۴.۲۰۰.۰۰۰
Style ۴* BB ۲۶.۸۰۰.۰۰۰ ۳۹.۴۰۰.۰۰۰ ۱۸.۵۲۰.۰۰۰ ۱۴.۲۰۰.۰۰۰
Cartoon ۴* BB ۲۶.۸۰۰.۰۰۰ ۳۹.۴۰۰.۰۰۰ ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ ۱۴.۲۰۰.۰۰۰
Nova Plaza Park ۴* BB ۲۹.۲۲۰.۰۰۰ ۴۴.۲۳۰.۰۰۰ ۲۳.۹۵۰.۰۰۰ ۱۴.۲۰۰.۰۰۰
Lazzoni ۵* BB ۳۱.۴۸۰.۰۰۰ ۴۸.۷۶۰.۰۰۰ ۲۱.۷۶۰.۰۰۰ ۱۴.۲۰۰.۰۰۰
Grand Cevahir ۵* BB ۳۵.۹۸۰.۰۰۰ ۵۴.۱۶۰.۰۰۰ ۱۹.۶۰۰.۰۰۰ ۱۴.۲۰۰.۰۰۰
Sheraton ۵* BB ۳۸.۸۲۰.۰۰۰ ۵۹.۴۴۰.۰۰۰ ۲۰.۴۴۰.۰۰۰ ۱۴.۲۰۰.۰۰۰

 

مدارک لازم

 • گذرنامه با ۷ ماه اعتبار
 • کارت واکسن الزامی‌ است

خدمات تور استانبول

 • بلیت رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • ۶ شب اقامت در هتل
 • لیدر فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

توضیحات تور

 • بیمه مسافران بالای ۶۰ سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
 • هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
 • پرداخت ۷۰% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.
۵/۵ - (۲ امتیاز)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تور استانبول”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای مشاوره و خرید تور با ما تماس بگیرید 021-44000635

محصولات مرتبط

14,790,000
تومان
/5
12,300,000
تومان
/5
37,995,000
تومان
/5
45,050,000
تومان
/5
41,300,000
تومان
/5
37,500,000
تومان
/5