تور بدروم

Bodrum Tour
/5

توضیحات تور

 • بلیت رفت و برگشت با پرواز ایران ایرتور
 • ترانسفر فرودگاهی
 • 6 شب اقامت در هتل
 • راهنمای فارسی زبان
33,890,000
تومان

توضیحات

پکیج تور بدروم با پرواز ایران ایرتور

 

هتل درجه و خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بی تخت
Bodrum Beach Resort ۴* BB ۳۳.۸۹۰.۰۰۰ ۵۰.۷۸۰.۰۰۰ ۱۹.۴۲۰.۰۰۰ ۱۵.۵۰۰.۰۰۰
Tiana Moonlight ۳* All ۳۷.۱۰۰.۰۰۰ ۴۷.۱۰۰.۰۰۰ ۱۹.۴۰۰.۰۰۰ ۱۵.۵۰۰.۰۰۰
Phoenix Sun ۴* All ۳۹.۱۲۰.۰۰۰ ۶۱.۲۳۰.۰۰۰ ۱۹.۸۲۰.۰۰۰ ۱۵.۵۰۰.۰۰۰
Mandarin Resort ۵* All ۴۳.۹۴۰.۰۰۰ ۵۷.۴۰۰.۰۰۰ ۱۹.۸۰۰.۰۰۰ ۱۵.۵۰۰.۰۰۰
Golden Beach ۴* All ۴۵.۱۰۰.۰۰۰ ۵۹.۲۰۰.۰۰۰ ۱۹.۸۰۰.۰۰۰ ۱۵.۵۰۰.۰۰۰
Royal Asarlik Beach ۵* UAll ۵۶.۴۰۰.۰۰۰ ۷۶.۱۰۰.۰۰۰ ۳۶.۷۰۰.۰۰۰ ۱۵.۵۰۰.۰۰۰
Blue Dreams Resort ۵* UAll ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ ۹۰.۵۰۰.۰۰۰ ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵.۵۰۰.۰۰۰
Duja ۵* UAll ۷۱.۲۸۰.۰۰۰ ۹۸.۴۰۰.۰۰۰ ۲۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱۵.۵۰۰.۰۰۰
Samara ۵* UAll ۷۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۱.۹۰۰.۰۰۰ ۴۵.۹۰۰.۰۰۰ ۱۵.۵۰۰.۰۰۰
La Blanche Island ۵* UAll ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸۷.۰۰۰.۰۰۰ ۲۲.۶۰۰.۰۰۰ ۱۵.۵۰۰.۰۰۰

 

مدارک لازم

 • گذرنامه با ۷ ماه اعتبار
 • کارت واکسن دیجیتال

خدمات تور بدروم

 • بلیت رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • ۶ شب اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتی
 • راهنمای فارسی زبان

توضیحات تور

 • بیمه مسافران بالای ۶۰ سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
 • هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
 • پرداخت ۵۰% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

  پکیج تور بدروم با پرواز آتا

   

  هتل درجه و خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بی تخت
  Bodrum Beach Resort ۴* All ۳۳.۲۹۰.۰۰۰ ۴۹.۸۹۰.۰۰۰ ۱۸.۴۹۰.۰۰۰ ۱۵.۴۹۰.۰۰۰
  Phoenix Sun ۴* All ۳۳.۳۹۰.۰۰۰ ۴۶.۲۹۰.۰۰۰ ۱۸.۴۹۰.۰۰۰ ۱۵.۴۹۰.۰۰۰
  Smart Stay Beach ۴* All ۳۷.۱۹۰.۰۰۰ ۴۷.۴۹۰.۰۰۰ ۱۸.۴۹۰.۰۰۰ ۱۵.۴۹۰.۰۰۰
  Mandarin Resort ۵* All ۳۸.۵۹۰.۰۰۰ ۵۳.۹۹۰.۰۰۰ ۱۸.۴۹۰.۰۰۰ ۱۵.۴۹۰.۰۰۰
  Ayaz Aqua ۳* All ۴۷.۱۹۰.۰۰۰ ۶۲.۴۹۰.۰۰۰ ۱۸.۴۹۰.۰۰۰ ۱۵.۴۹۰.۰۰۰
  Royal Asarlik Beach ۵* UAll ۵۰.۶۹۰.۰۰۰ ۷۲.۱۹۰.۰۰۰ ۳۵.۳۰۰.۰۰۰ ۱۵.۴۹۰.۰۰۰
  Blue Dreams Resort ۵* UAll ۶۱.۸۹۰.۰۰۰ ۸۹.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸.۴۹۰.۰۰۰ ۱۵.۴۹۰.۰۰۰
  Duja ۵* UAll ۶۹.۹۹۰.۰۰۰ ۹۷.۷۹۰.۰۰۰ ۱۸.۴۹۰.۰۰۰ ۱۵.۴۹۰.۰۰۰
  Baia ۵* UAll ۸۱.۹۹۰.۰۰۰ ۱۴۷.۲۹۰.۰۰۰ ۱۸.۴۹۰.۰۰۰ ۱۵.۴۹۰.۰۰۰
  La Blanche Island ۵* UAll ۹۵.۷۹۰.۰۰۰ ۱۷۴.۹۹۰.۰۰۰ ۱۸.۴۹۰.۰۰۰ ۱۵.۴۹۰.۰۰۰

  مدارک لازم

  • گذرنامه با ۷ ماه اعتبار
  • کارت واکسن دیجیتال

  خدمات تور بدروم

  • بلیت رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • ۶ شب اقامت در هتل
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان

  توضیحات تور

  • بیمه مسافران بالای ۶۰ سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
  • هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
  • پرداخت ۵۰% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

   پکیج تور بدروم با پرواز فری برد

    

   هتل درجه و خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بی تخت
   Bodrum Beach Resort ۴* BB ۳۴.۹۸۵.۰۰۰ ۵۱.۴۶۵.۰۰۰ ۲۷.۸۴۵.۰۰۰ ۱۵.۹۰۰.۰۰۰
   Phoenix Sun ۴* All ۳۷.۳۹۵.۰۰۰ ۵۶.۲۹۵.۰۰۰ ۲۹.۰۵۰.۰۰۰ ۱۵.۹۰۰.۰۰۰
   Ayaz Aqua ۳* All ۴۹.۵۰۵.۰۰۰ ۸۰.۴۹۵.۰۰۰ ۳۴.۹۰۵.۰۰۰ ۱۵.۹۰۰.۰۰۰
   Bodrum Holiday Resort ۵* UAll ۵۸.۷۰۵.۰۰۰ ۹۸.۹۰۵.۰۰۰ ۳۹.۹۰۵.۰۰۰ ۱۵.۹۰۰.۰۰۰
   Royal Asarlik Beach ۵* UAll ۶۳.۱۰۵.۰۰۰ ۸۵.۴۱۵.۰۰۰ ۴۱.۷۰۵.۰۰۰ ۱۵.۹۰۰.۰۰۰
   Kadikala Resort ۵* UAll ۶۴.۷۳۵.۰۰۰ ۱۱۰.۹۶۵.۰۰۰ ۴۲.۳۱۵.۰۰۰ ۱۵.۹۰۰.۰۰۰
   Blue Dreams Resort ۵* UAll ۶۷.۵۴۵.۰۰۰ ۹۲.۰۷۵.۰۰۰ ۴۳.۹۲۵.۰۰۰ ۱۵.۹۰۰.۰۰۰
   Duja ۵* UAll ۷۱.۹۷۵.۰۰۰ ۹۸.۹۰۵.۰۰۰ ۴۶.۳۳۵.۰۰۰ ۱۵.۹۰۰.۰۰۰
   Sianji Wellbeing Resort ۵* UAll ۸۵.۶۳۵.۰۰۰ ۱۳۲.۶۷۵.۰۰۰ ۵۳.۱۷۵.۰۰۰ ۱۵.۹۰۰.۰۰۰
   Kefaluka Resort ۵* UAll ۹۷.۵۰۵.۰۰۰ ۱۷۶.۵۰۵.۰۰۰ ۵۹.۰۹۵.۰۰۰ ۱۵.۹۰۰.۰۰۰

   مدارک لازم

   • گذرنامه با ۷ ماه اعتبار
   • کارت واکسن دیجیتال

   خدمات تور بدروم

   • بلیت رفت و برگشت
   • ترانسفر فرودگاهی
   • ۶ شب اقامت در هتل
   • بیمه مسافرتی
   • راهنمای فارسی زبان

   توضیحات تور

   • بیمه مسافران بالای ۶۰ سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
   • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
   • هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
   • پرداخت ۵۰% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است. 

    پکیج تور ازمیر + بدروم با پرواز فری برد

     

    هتل درجه و خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بی تخت
    Life Corner
    Riva Resort
    ۴* BB
    ۳* All
    ۳۳.۹۹۰.۰۰۰ ۵۶.۸۹۰.۰۰۰ ۲۷.۵۹۰.۰۰۰ ۱۹.۹۹۰.۰۰۰
    Marla
    Diamond Of Bodrum
    ۴* BB
    ۵* UAll
    ۴۹.۹۹۰.۰۰۰ ۶۶.۵۹۰.۰۰۰ ۲۹.۶۹۰.۰۰۰ ۱۹.۹۹۰.۰۰۰
    Ismira
    Royal Asarlik Beach
    ۴* BB
    ۵* UAll
    ۵۴.۱۹۰.۰۰۰ ۷۲.۰۹۰.۰۰۰ ۳۲.۳۹۰.۰۰۰ ۱۹.۹۹۰.۰۰۰
    Ontur
    Blue Dreams Resort
    ۴* BB
    ۵* UAll
    ۵۷.۴۹۰.۰۰۰ ۸۰.۷۹۰.۰۰۰ ۳۳.۸۹۰.۰۰۰ ۱۹.۹۹۰.۰۰۰
    Kaya Prestige
    Duja
    ۴* BB
    ۵* UAll
    ۶۰.۱۹۰.۰۰۰ ۸۰.۴۹۰.۰۰۰ ۳۴.۳۹۰.۰۰۰ ۱۹.۹۹۰.۰۰۰
    Karaca
    Yasmin Resort
    ۴* BB
    ۵* UAll
    ۶۲.۲۹۰.۰۰۰ ۸۳.۱۹۰.۰۰۰ ۳۵.۷۹۰.۰۰۰ ۱۹.۹۹۰.۰۰۰
    Izmir Palas
    Selectum Colours
    ۳* BB
    ۵* UAll
    ۶۴.۱۹۰.۰۰۰ ۱۰۳.۴۹۰.۰۰۰ ۳۶.۷۹۰.۰۰۰ ۱۹.۹۹۰.۰۰۰
    DubleTree By Hilton
    La Balanche Resort
    ۴* BB
    ۵* UAll
    ۶۶.۷۹۰.۰۰۰ ۱۰۹.۷۹۰.۰۰۰ ۳۷.۱۹۰.۰۰۰ ۱۹.۹۹۰.۰۰۰
    Marriott
    Baia
    ۵* BB
    ۵* UAll
    ۷۸.۰۹۰.۰۰۰ ۱۳۲.۱۹۰.۰۰۰ ۴۱.۱۹۰.۰۰۰ ۱۹.۹۹۰.۰۰۰
    Hyatt Regency
    La Balanche Resort
    ۵* BB
    ۵* UAll
    ۸۶.۵۹۰.۰۰۰ ۱۴۹.۷۹۰.۰۰۰ ۵۳.۹۹۰.۰۰۰ ۱۹.۹۹۰.۰۰۰
    Swisotel Buyuk Efes
    Vogue Hotel Supreme
    ۵* BB
    ۵* UAll
    ۱۲۲.۲۹۰.۰۰۰ ۱۷۹.۴۹۰.۰۰۰ ۶۸.۰۹۰.۰۰۰ ۱۹.۹۹۰.۰۰۰
    ۴* BB ۵۸.۱۲۰.۰۰۰ ۸۷.۸۸۰.۰۰۰ ۱۶.۵۰۰.۰۰۰

     

    مدارک لازم

    • گذرنامه با ۷ ماه اعتبار
    • کارت واکسن دیجیتال

    خدمات تور ازمیر

    • بلیت رفت و برگشت
    • ترانسفر فرودگاهی
    • گشت شهری
    • ۲ شب اقامت در ازمیر و ۴ شب اقامت در بدروم
    • بیمه مسافرتی

    توضیحات تور

    • بیمه مسافران بالای ۶۰ سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
    • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
    • مبلغ کودک دوم در اتاق جداگانه محاسبه می شود.
    • هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
۵/۵ - (۱ امتیاز)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تور بدروم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای مشاوره و خرید تور با ما تماس بگیرید 021-44000635

محصولات مرتبط

14,790,000
تومان
/5
12,300,000
تومان
/5
37,995,000
تومان
/5
45,050,000
تومان
/5
41,300,000
تومان
/5
37,500,000
تومان
/5