برای رزرو تور اطلاعات لازم را ثبت نمایید.

نکته:

  • تمامی اطلاعات ارسالی از طرف مسافرین محترم به هیچ عنوان فاش نخواهد شد و تمامی اطلاعات در پرونده مسافرتی به نام شخص بایگانی می گردد.
  • هیچ نهادی جز آژانس ترنم نورد ایرانیان حق دسترسی به این اطلاعات را نخواهد داشت.
  • مسافرین محترم پس از ثبت نهایی تور خود مدت 2 ساعت برای واریز وجه زمان دارید در غیر این صورت ممکن است نرخ تور با افزایش مواجه شود که این افزایش نرخ احتمالی از مسافر اخذ می گردد.