تور باتومی

Batumi Tour
/5

توضیحات تور

 • بلیت رفت و برگشت با پرواز ایران ایرتور
 • ترانسفر فرودگاهی
 • 3 شب اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتی
14,790,000
تومان

توضیحات

پکیج تور باتومی با پرواز ایران ایرتور (۴ شب)

 

هتل درجه و خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بی تخت
Royal ۴* BB ۱۴.۷۹۰.۰۰۰ ۲۲.۷۳۰.۰۰۰ ۱۴.۹۳۰.۰۰۰ ۱۲.۵۰۰.۰۰۰
Iberia ۳* BB ۱۵.۲۹۰.۰۰۰ ۲۴.۰۳۰.۰۰۰ ۱۶.۲۳۰.۰۰۰ ۱۲.۵۰۰.۰۰۰
Steps ۵* BB ۱۹.۲۹۰.۰۰۰ ۳۱.۸۳۰.۰۰۰ ۲۱.۴۳۰.۰۰۰ ۱۲.۵۰۰.۰۰۰
Old Garden ۳* BB ۱۹.۴۸۰.۰۰۰ ۲۴.۰۳۰.۰۰۰ ۱۷.۵۳۰.۰۰۰ ۱۲.۵۰۰.۰۰۰
Corner Inn ۴* BB ۲۲.۷۳۰.۰۰۰ ۳۱.۸۳۰.۰۰۰ ۱۷.۵۳۰.۰۰۰ ۱۲.۵۰۰.۰۰۰
New Wave ۴* BB ۲۴.۶۸۰.۰۰۰ ۳۴.۴۳۰.۰۰۰ ۲۰.۱۳۰.۰۰۰ ۱۲.۵۰۰.۰۰۰
Alliance Palace ۵* BB ۲۷.۹۳۰.۰۰۰ ۳۹.۶۳۰.۰۰۰ ۲۴.۰۳۰.۰۰۰ ۱۲.۵۰۰.۰۰۰
Best Western ۴* BB ۲۹.۸۸۰.۰۰۰ ۴۴.۸۳۰.۰۰۰ ۲۰.۱۳۰.۰۰۰ ۱۲.۵۰۰.۰۰۰
The Grand Gloria ۵* BB ۳۰.۵۳۰.۰۰۰ ۴۸.۷۳۰.۰۰۰ ۲۲.۷۳۰.۰۰۰ ۱۲.۵۰۰.۰۰۰
Wyndham ۴* BB ۳۷.۰۳۰.۰۰۰ ۵۳.۹۳۰.۰۰۰ ۲۰.۱۳۰.۰۰۰ ۱۲.۵۰۰.۰۰۰
Hilton ۵* BB ۳۷.۶۸۰.۰۰۰ ۶۰.۴۳۰.۰۰۰ ۲۵.۳۳۰.۰۰۰ ۱۲.۵۰۰.۰۰۰
Radisson Blu ۵* BB ۳۹.۶۳۰.۰۰۰ ۶۱.۷۳۰.۰۰۰ ۲۶.۶۳۰.۰۰۰ ۱۲.۵۰۰.۰۰۰

 

مدارک لازم

 • گذرنامه با ۷ ماه اعتبار
 • همراه داشتن کارت واکسن دیجیتال

خدمات تور باتومی

 • بلیت رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • ۳ شب اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتی

توضیحات تور

 • بیمه مسافران بالای ۶۰ سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
 • هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
 • پرداخت ۷۰% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

 

 

پکیج تور باتومی با پرواز وارش (۳ شب)

 

هتل درجه و خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بی تخت
Royal ۴* BB ۱۸.۲۳۰.۰۰۰ ۲۲.۱۳۰.۰۰۰ ۱۶.۲۸۰.۰۰۰ ۱۴.۵۰۰.۰۰۰
Iberia ۳* BB ۱۸.۷۳۰.۰۰۰ ۲۳.۱۰۰.۰۰۰ ۱۷.۲۵۰.۰۰۰ ۱۴.۵۰۰.۰۰۰
Rumi ۴* BB ۱۹.۶۹۰.۰۰۰ ۲۵.۰۵۰.۰۰۰ ۱۸.۲۳۰.۰۰۰ ۱۴.۵۰۰.۰۰۰
Old Garden ۳* BB ۱۹.۶۹۰.۰۰۰ ۲۳.۱۰۰.۰۰۰ ۱۸.۲۳۰.۰۰۰ ۱۴.۵۰۰.۰۰۰
Euphoria Apartment
۳* BB ۲۱.۶۴۰.۰۰۰ ۲۸.۹۵۰.۰۰۰ ۲۱.۱۵۰.۰۰۰ ۱۴.۵۰۰.۰۰۰
Corner Inn
۳* BB ۲۲.۱۳۰.۰۰۰ ۲۸.۹۵۰.۰۰۰ ۱۸.۲۳۰.۰۰۰ ۱۴.۵۰۰.۰۰۰
Inturist Palace ۴* BB ۲۴.۰۸۰.۰۰۰ ۳۳.۸۳۰.۰۰۰ ۲۲.۱۳۰.۰۰۰ ۱۴.۵۰۰.۰۰۰
Euphoria ۵* BB ۲۶.۰۳۰.۰۰۰ ۳۷.۷۳۰.۰۰۰ ۲۶.۰۳۰.۰۰۰ ۱۴.۵۰۰.۰۰۰
The Grand Gloria ۵* BB ۲۷.۹۸۰.۰۰۰ ۳۹.۶۸۰.۰۰۰ ۲۷.۹۸۰.۰۰۰ ۱۴.۵۰۰.۰۰۰
JRW Welmond ۵* BB ۲۸.۴۷۰.۰۰۰ ۴۱.۶۳۰.۰۰۰ ۲۱.۱۵۰.۰۰۰ ۱۴.۵۰۰.۰۰۰
Wyndham ۴* BB ۳۲.۸۵۰.۰۰۰ ۴۵.۵۳۰.۰۰۰ ۲۰.۱۸۰.۰۰۰ ۱۴.۵۰۰.۰۰۰
Sheraton ۴* BB ۳۸.۷۰۰.۰۰۰ ۵۸.۲۰۰.۰۰۰ ۳۲.۸۵۰.۰۰۰ ۱۴.۵۰۰.۰۰۰

 

مدارک لازم

 • گذرنامه با ۷ ماه اعتبار
 • همراه داشتن کارت واکسن دیجیتال

خدمات تور باتومی

 • بلیت رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • ۳ شب اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتی

توضیحات تور

 • بیمه مسافران بالای ۶۰ سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
 • هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
 • پرداخت ۷۰% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

 

 

پکیج تور باتومی با پرواز وارش (۴ شب)

 

هتل درجه و خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بی تخت
Royal ۴* BB ۲۵.۵۳۰.۰۰۰ ۳۰.۷۳۰.۰۰۰ ۲۲.۹۳۰.۰۰۰ ۲۰.۵۰۰.۰۰۰
Iberia ۳* BB ۲۶.۱۸۰.۰۰۰ ۳۲.۰۳۰.۰۰۰ ۲۴.۲۳۰.۰۰۰ ۲۰.۵۰۰.۰۰۰
Rumi ۴* BB ۲۷.۴۸۰.۰۰۰ ۳۴.۶۳۰.۰۰۰ ۲۵.۵۳۰.۰۰۰ ۲۰.۵۰۰.۰۰۰
Old Garden ۳* BB ۲۷.۴۸۰.۰۰۰ ۳۲.۰۳۰.۰۰۰ ۲۶.۵۳۰.۰۰۰ ۲۰.۵۰۰.۰۰۰
Corner Inn ۳* BB ۳۰.۷۳۰.۰۰۰ ۳۹.۸۳۰.۰۰۰ ۲۵.۵۳۰.۰۰۰ ۲۰.۵۰۰.۰۰۰
New Wave ۴* BB ۳۲.۶۸۰.۰۰۰ ۴۲.۴۳۰.۰۰۰ ۲۸.۱۳۰.۰۰۰ ۲۰.۵۰۰.۰۰۰
Inturist Palace ۴* BB ۳۳.۳۳۰.۰۰۰ ۴۶.۳۳۰.۰۰۰ ۳۰.۷۳۰.۰۰۰ ۲۰.۵۰۰.۰۰۰
Euphoria ۵* BB ۳۵.۹۳۰.۰۰۰ ۵۱.۵۳۰.۰۰۰ ۳۵.۹۳۰.۰۰۰ ۲۰.۵۰۰.۰۰۰
JRW Welmond ۵* BB ۳۹.۲۳۰.۰۰۰ ۵۶.۷۳۰.۰۰۰ ۲۹.۴۳۰.۰۰۰ ۲۰.۵۰۰.۰۰۰
Wyndham ۴* BB ۴۵.۰۳۰.۰۰۰ ۶۱.۹۳۰.۰۰۰ ۲۸.۱۳۰.۰۰۰ ۲۰.۵۰۰.۰۰۰
Hilton ۵* BB ۴۵.۶۸۰.۰۰۰ ۶۸.۴۳۰.۰۰۰ ۳۳.۳۳۰.۰۰۰ ۲۰.۵۰۰.۰۰۰
Sheraton ۴* BB ۵۲.۸۳۰.۰۰۰ ۷۸.۸۳۰.۰۰۰ ۴۵.۰۳۰.۰۰۰ ۲۰.۵۰۰.۰۰۰

 

مدارک لازم

 • گذرنامه با ۷ ماه اعتبار
 • همراه داشتن کارت واکسن دیجیتال

خدمات تور باتومی

 • بلیت رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • ۴ شب اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتی

توضیحات تور

 • بیمه مسافران بالای ۶۰ سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
 • هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
 • پرداخت ۷۰% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

 

 

پکیج تور باتومی + تفلیس با پرواز آسمان، وارش (۵ شب)

 

هتل درجه و خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بی تخت
Royal
Isaka
۴* BB
۳* BB
۱۸.۹۰۰.۰۰۰ ۲۲.۶۷۰.۰۰۰ ۱۸.۸۹۰.۰۰۰ ۱۷.۹۹۰.۰۰۰
Atu
Grand Palace
۳* BB
۲* BB
۲۰.۴۹۰.۰۰۰ ۲۵.۸۵۰.۰۰۰ ۲۰.۴۸۰.۰۰۰ ۱۷.۹۹۰.۰۰۰
Magnolia
Royal
۴* BB ۲۱.۶۳۰.۰۰۰ ۲۸.۱۳۰.۰۰۰ ۲۱.۶۲۰.۰۰۰ ۱۷.۹۹۰.۰۰۰
Intourist Palace
Golden Palace
۴* BB
۵* BB
۲۶.۹۹۰.۰۰۰ ۳۸.۸۵۰.۰۰۰ ۲۶.۹۸۰.۰۰۰ ۱۷.۹۹۰.۰۰۰
Sky-Tower
Golden Palace
۵* BB ۲۶.۹۹۰.۰۰۰ ۳۸.۸۵۰.۰۰۰ ۲۶.۹۸۰.۰۰۰ ۱۷.۹۹۰.۰۰۰
Legend
Magnolia
۵* BB
۴* BB
۲۷.۴۸۰.۰۰۰ ۳۹.۸۳۰.۰۰۰ ۲۷.۴۷۰.۰۰۰ ۱۷.۹۹۰.۰۰۰
Euphoria
Golden Palace
۵* BB ۲۸.۲۹۰.۰۰۰ ۴۱.۴۵۰.۰۰۰ ۲۸.۲۸۰.۰۰۰ ۱۷.۹۹۰.۰۰۰
Euphoria
The Biltmore
۵* BB ۳۹.۵۰۰.۰۰۰ ۶۳.۸۸۰.۰۰۰ ۳۹.۴۹۰.۰۰۰ ۱۷.۹۹۰.۰۰۰
Sheraton Batumi
Sheraton Grand
۴* BB
۵* BB
۴۴.۰۵۰.۰۰۰ ۶۵.۸۳۰.۰۰۰ ۴۴.۰۴۰.۰۰۰ ۱۷.۹۹۰.۰۰۰
  ۵* BB
۴* BB
۲۳.۹۰۰.۰۰۰ ۳۵.۲۸۰.۰۰۰ ۲۳.۵۸۰.۰۰۰ ۱۲.۵۹۰.۰۰۰
۵* BB ۲۴.۲۳۰.۰۰۰ ۳۴.۶۳۰.۰۰۰ ۲۰.۹۸۰.۰۰۰ ۱۲.۵۹۰.۰۰۰
۵* BB ۳۱.۳۸۰.۰۰۰ ۵۰.۲۳۰.۰۰۰ ۲۹.۴۳۰.۰۰۰ ۱۲.۵۹۰.۰۰۰

 

مدارک لازم

 • گذرنامه با ۷ ماه اعتبار

خدمات تور باتومی + تفلیس

 • بلیت رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • ۲ شب اقامت باتومی و ۲ شب اقامت در تفلیس
 • بیمه مسافرتی
 • لیدر فارسی زبان

توضیحات تور

 • بیمه مسافران بالای ۶۰ سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
 • هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
 • پرداخت ۸۰% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.
 • هر مسافر بابت هرروز اقامت باید ۱۰۰ دلار همراه داشته باشد و امکان چک کردن مبلغ موجودی در فرودگاه می باشد.

 

 

پکیج تور باتومی + تفلیس با پرواز آسمان (۶ شب)

 

هتل درجه و خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بی تخت
Royal
Isaka
۴* BB
۳* BB
۲۴.۲۰۰.۰۰۰ ۲۹.۲۷۰.۰۰۰ ۲۲.۰۵۰.۰۰۰ ۱۹.۹۹۰.۰۰۰
Grand Palace
Isaka
۲* BB
۳* BB
۲۴.۶۹۰.۰۰۰ ۳۰.۲۴۰.۰۰۰ ۲۳.۰۳۰.۰۰۰ ۱۹.۹۹۰.۰۰۰
Euphoria Apartments
Pino Vere Palace
۳* BB
۴* BB
۳۱.۸۰۰.۰۰۰ ۴۴.۴۸۰.۰۰۰ ۳۰.۳۴۰.۰۰۰ ۱۹.۹۹۰.۰۰۰
Intourist Palace
Golden Palace
۴* BB
۵* BB
۳۴.۲۴۰.۰۰۰ ۴۹.۳۵۰.۰۰۰ ۳۲.۲۹۰.۰۰۰ ۱۹.۹۹۰.۰۰۰
Sky-Tower
Golden Palace
۵* BB ۳۴.۲۴۰.۰۰۰ ۴۹.۳۵۰.۰۰۰ ۳۲.۲۹۰.۰۰۰ ۱۹.۹۹۰.۰۰۰
Intourist Palace
Onyx
۴* BB
۳۴.۲۴۰.۰۰۰ ۴۹.۳۵۰.۰۰۰ ۳۲.۲۹۰.۰۰۰ ۱۹.۹۹۰.۰۰۰
Euphoria
Magnolia
۵* BB
۴* BB
۳۴.۷۳۰.۰۰۰ ۵۰.۳۳۰.۰۰۰ ۳۴.۷۳۰.۰۰۰ ۱۹.۹۹۰.۰۰۰
Legend
Magnolia
۵* BB
۴* BB
۳۵.۷۰۰.۰۰۰ ۵۲.۲۸۰.۰۰۰ ۳۵.۷۰۰.۰۰۰ ۱۹.۹۹۰.۰۰۰
Euphoria
Golden Palace
۵* BB ۳۶.۱۹۰.۰۰۰ ۵۳.۲۵۰.۰۰۰ ۳۶.۱۹۰.۰۰۰ ۱۹.۹۹۰.۰۰۰
Euphoria
Onyx
۵* BB
۴* BB
۳۶.۱۹۰.۰۰۰ ۵۳.۲۵۰.۰۰۰ ۳۶.۱۹۰.۰۰۰ ۱۹.۹۹۰.۰۰۰
Euphoria
The Biltmore
۵* BB ۴۷.۴۰۰.۰۰۰ ۷۵.۶۸۰.۰۰۰ ۴۴.۴۸۰.۰۰۰ ۱۹.۹۹۰.۰۰۰
Radisson Blu Batumi
Radisson Blu Iveria
۵* BB ۵۶.۱۸۰.۰۰۰ ۸۹.۳۳۰.۰۰۰ ۴۱.۵۵۰.۰۰۰ ۱۹.۹۹۰.۰۰۰

 

مدارک لازم

 • گذرنامه با ۷ ماه اعتبار

خدمات تور باتومی + تفلیس

 • بلیت رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • ۲ شب اقامت باتومی و ۳ شب اقامت در تفلیس
 • بیمه مسافرتی
 • لیدر فارسی زبان

توضیحات تور

  • بیمه مسافران بالای ۶۰ سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
  • هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
  • پرداخت ۸۰% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.
  • هر مسافر بابت هرروز اقامت باید ۱۰۰ دلار همراه داشته باشد و امکان چک کردن مبلغ موجودی در فرودگاه می باشد.
۵/۵ - (۲ امتیاز)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تور باتومی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای مشاوره و خرید تور با ما تماس بگیرید 021-44000635

محصولات مرتبط

12,300,000
تومان
/5
37,995,000
تومان
/5
45,050,000
تومان
/5
41,300,000
تومان
/5
37,500,000
تومان
/5
18,400,000
تومان
/5