جشن سده چیست

جشن سده چیست ؟

آتش عنصری خاص و مقدس و یکی از نمادهای اصلی خداوند در ایران باستان به شمار می‌رفت و مردم تقریبا ...